December 8, 2016

Hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling

hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling

Miljö- och sociala ansvarsfrågor allt större plats i politiken, i media och människors vardag. Både den privata och offentliga sfären påverkas. Globaliseringen och ökande konsumtion frestar på vår jord och påverkar människor över hela planeten. För att nå en hållbar utveckling måste begränsade och värdefulla naturtillgångar vårdas och bevaras och människors rättigheter måste skyddas. Företag världen över får hela tiden ökade krav på att ta sitt ansvar i dessa frågor, samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas.

Vi lever i en tid då affärsplaner ritas om och där gamla lagar och normer ej längre gäller. De företag som saknar aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor får det allt svårare möta förväntningar från kunder och anställda. Vi hjälper företag och organisationer att hantera dessa utmaningar och se möjligheterna genom strategisk hållbar affärsutveckling.

Kärt barn har många namn, så även inom hållbar utveckling. Den samlade benämningen brukar vara CSR (Corporate Social Responsibillity) eller Sustainabillity alternativt Sustainable development. För oss är hållbarhet att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling. Oavsett vad man väljer att kalla sitt arbete handlar det för oss om att med ständigt utvecklas och förbättra.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet inom hållbarhets-området och vi vill påstå att vi är unika när det kommer till att skapa strategier och genomförande av hållbarhetsarbetet på ett affärsmässigt sätt. Några av de initiativ och organisationer vi arbetar med idag är BSCI, ETI, Bra Miljöval, FSC, Svanen, Krav, bluesign, UN Global Compact, GRI, CDP och Etiska investeringar.

Hållbara leverantörskedjor

Många företag har idag globala leverantörskedjor med komplexa strukturer som företaget självt har svårt att kontrollera. Men det är ofta där företagets stora påverkan på miljö och mänskliga rättigheter är. Det kan innebära risker som företaget behöver hantera. Vi hjälper våra kunder att göra detta arbete greppbart genom att hjälpa dem analysera och prioritera riskerna och implementera rätt verktyg för att kontrollera, följa upp och utveckla arbetet hos sina leverantörer. Det gör det möjligt för företaget att ha en trovärdig och öppen kommunikation om utmaningarna i sin leverantörskedja och hur man valt att hantera dem.

Ta kontakt