Ny kvalitetsstandard för små och medelstora företag

Sustema är med att utveckla ny kvalitetsstandard för små och medelstora företag. Genom föreningen Svensk Kvalitetsbas, vars syfte är att ta fram en standard för kvalitetsledning som ska vara ett alternativ för de verksamheter som vill ha ett strukturerat och kvalitetssäkrat ledningssystem, men som är enklare än ISO 9001, deltar vi i utvecklingen av Kvalitetsdiplomeringen.[…]