Ansvarsfulla leverantörsled – frukostseminarie

Allt fler företag får ökande kundkrav inom kontroll och ansvar i sina leverantörskedjor. För de allra flesta företag är detta många gånger helt nya och mycket komplexa frågor. Vi vill med detta frukostseminarium berätta mer om hur det fungerar med ansvarsfulla leverantörskedjor, eller värdekedjor som vi föredrar att kalla det. Vår ambition med seminariet är[…]

Riskbaserat förbättringsarbete – frukostseminarie

På torsdag 31/1-19 håller vi ett frukostseminarium om fördelarna med att föra ett riskbaserat förbättringsarbete. Att utgå ifrån sina verksamhetsrisker för att prioritera styrningen är en av nyheterna i de uppdaterade standarderna för ledningssystem. Ett år efter att alla företag ska ha gått över till den nya versionen har Kvalitetsmagasinet frågat sina läsare om vad[…]