Vad är egentligen… ett miljöledningssystem?

Det finns många metoder och verktyg att använda sig av för att minska en verksamhets miljöpåverkan. Det främsta verktyg som Sustema arbetar med är miljöledningssystem. Relativt ofta uppkommer frågan efter en stund ”…men vad är det egentligen?”. Med denna artikel vill jag enkelt förklara vad ett miljöledningssystem egentligen är och hur det kan hjälpa din[…]