Hållbar tjänstepension

För många verksamheter, kanske särskilt inom tjänstesektorn, så kan avsättningarna till tjänstepensionerna vara ett betydande hållbarhetsområde och ofta ett förbisett sådant. Många missar att ställa krav på sina leverantörer kopplade till tjänstepension. Idag förvaltas ca 2000 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet vilket betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och[…]