Företagens ansvar för mänskliga rättigheter

Idag är förväntningarna på att företag ska agera för att säkra de mänskliga rättigheterna högre än någonsin. Krav från investerare och långivare, kunder och anställda har tydliggjort att företag inte längre kan blunda för sin inverkan på mänskliga rättigheter utan måste visa en medvetenhet kring dessa frågor. Idag utövar civilsamhällsgrupper dessutom påtryckningar mot staten i[…]

Sustema firar 10 år

Sustema firar i år ett 10 år som hållbarhetsrådgivare. Vi firade genom att göra det många av oss på Sustema gillar bäst – att vara på sjön! Det blev en heldag ombord på det tvåmastade skeppet Shamrock. En dag för alla sinnen: en stor känsla av gemenskap genom samarbetet ombord, intressanta och engagerande samtal och[…]