Frukostseminarium: Kommunicera ert miljöarbete – värdet & riskerna

Välkommen på ett frukostseminarium om hållbarhetskommunikation. Bedriver din organisation ett miljöarbete, men har ännu inte kommunicerat detta till era intressenter? Eller kommunicerar ni redan miljöarbetet, men vill ta kommunikationen ett steg längre? Välkommen till ett rundabordssamtal om miljökommunikation! Vid detta rundabordssamtal belyser vi potentiella risker med att kommunicera miljöarbete, hur dessa risker kan bemötas och[…]