Alternativen till ISO 9001

Man kan inte prata om kvalitetsarbete utan att nämna ISO 9001. Den betydelse ISO 9001 haft och har för organisationer, den globala handeln och därmed världsekonomin är enorm. Men det finns alternativ till ISO 9001 som kan passa vissa organisationer bättre.  Det finns minst 30 olika modeller med krav och tips på hur man ska arbeta systematiskt med kvalitet. En del är utformade specifikt för vissa[…]