Ansvarsfulla leverantörsled – frukostseminarie

Ansvarsfulla leverantörsled

Frukostseminarie

Allt fler företag får ökande kundkrav inom kontroll och ansvar i sina leverantörskedjor. För de allra flesta företag är detta många gånger helt nya och mycket komplexa frågor. Vi vill med detta frukostseminarium berätta mer om hur det fungerar med ansvarsfulla leverantörskedjor, eller värdekedjor som vi föredrar att kalla det.

Vår ambition med seminariet är att du ska få en solid grund att stå på, idéer och inte minst inspiration till att ta tag i frågorna som rör socialt ansvar och hållbart företagande.

Varmt välkomna!

Talare: Martin Horwitz, Sustema

Datum: 6/2 2019

Program:
07.45 Frukost serveras
08.00 - 09.00 Seminarium
09.00 - 09.30 Frågor, påtår och eftersnack för dem som vill

Plats: Stora Nygatan 45

✉️ Anmäl dig här.

Martin Horwitz är Senior Rådgivare inom Hållbart Företagande på Sustema. Martins fokusområden är Socialt ansvar i leverantörsledet samt ISOs ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Han har bl a arbetat som hållbarhetschef och jobbar idag som utbildare inom socialt ansvar och projektledare för både stora och små företag.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *