Bli en klimatdiplomerad organisation

Sustema har tillsammans med ZeroMission utvecklat en ny tjänst som hjälper företag att ta ett helhetsgrepp för att minska sin klimatpåverkan. Efter en lyckad konceptfas söker vi nu företag som vill delta i en pilotstudie för att bli klimatdiplomerade.  Klimatdiplomering är en helhetsomfattande arbetsprocess för främst små och medelstora organisationer, med metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och effektivt för att minska klimatpåverkan. Klimatdiplomeringen baseras på[…]

Sustema växer

    Elin började på Sustema som praktikant hösten 2019 och har sedan dess avslutat sin master i miljövetenskap inom programmet Miljökommunikation & Management vid SLU. Utbildningen fokuserade på miljöfrågor ur kommunikationsstrategiska perspektiv och slutarbetet skrevs om intressentdialoger. I tidigare konsultuppdrag har Elin arbetat med rådgivning samt internrevison av ISO 14001-system. På Sustema kommer Elin jobba[…]