Frukoststeminarium: vad är ett miljödiplom?

    Vill din organisation bedriva ett miljöarbete, men har ännu inte börjat? Eller bedriver ni ett miljöarbete utan att veta vart ni ska eller vilken effekt ni vill nå med det? Välkommen till ett utbildningstillfälle om miljödiplomering! Vid detta frukostseminarium ger vi insikt i ledningens roll för ett strukturerat miljöarbete, hur en verksamhets miljöpåverkan[…]

Frukostseminarium: Kommunicera ert miljöarbete – värdet & riskerna

Välkommen på ett frukostseminarium om hållbarhetskommunikation. Bedriver din organisation ett miljöarbete, men har ännu inte kommunicerat detta till era intressenter? Eller kommunicerar ni redan miljöarbetet, men vill ta kommunikationen ett steg längre? Välkommen till ett rundabordssamtal om miljökommunikation! Vid detta rundabordssamtal belyser vi potentiella risker med att kommunicera miljöarbete, hur dessa risker kan bemötas och[…]

Företagens ansvar för mänskliga rättigheter

Idag är förväntningarna på att företag ska agera för att säkra de mänskliga rättigheterna högre än någonsin. Krav från investerare och långivare, kunder och anställda har tydliggjort att företag inte längre kan blunda för sin inverkan på mänskliga rättigheter utan måste visa en medvetenhet kring dessa frågor. Idag utövar civilsamhällsgrupper dessutom påtryckningar mot staten i[…]

Sustema firar 10 år

Sustema firar i år ett 10 år som hållbarhetsrådgivare. Vi firade genom att göra det många av oss på Sustema gillar bäst – att vara på sjön! Det blev en heldag ombord på det tvåmastade skeppet Shamrock. En dag för alla sinnen: en stor känsla av gemenskap genom samarbetet ombord, intressanta och engagerande samtal och[…]

Hållbar tjänstepension

För många verksamheter, kanske särskilt inom tjänstesektorn, så kan avsättningarna till tjänstepensionerna vara ett betydande hållbarhetsområde och ofta ett förbisett sådant. Många missar att ställa krav på sina leverantörer kopplade till tjänstepension. Idag förvaltas ca 2000 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet vilket betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och[…]

Vad är egentligen… ett miljöledningssystem?

Det finns många metoder och verktyg att använda sig av för att minska en verksamhets miljöpåverkan. Det främsta verktyg som Sustema arbetar med är miljöledningssystem. Relativt ofta uppkommer frågan efter en stund ”…men vad är det egentligen?”. Med denna artikel vill jag enkelt förklara vad ett miljöledningssystem egentligen är och hur det kan hjälpa din[…]

Sustema söker fler medarbetare

Sustema söker fler medarbetare Om Sustema Sustema är en konsultgrupp som hjälper våra kunder inom hållbar utveckling. Vi vill inspirera våra kunder och samarbetspartners att strukturera och effektivisera sitt hållbarhetsarbete. Vi är ett gäng värdeskapande problemlösare som med vår mångåriga erfarenhet kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi drivs av att skapa effektiva ledningssystem[…]

Ansvarsfulla leverantörsled – frukostseminarie

Allt fler företag får ökande kundkrav inom kontroll och ansvar i sina leverantörskedjor. För de allra flesta företag är detta många gånger helt nya och mycket komplexa frågor. Vi vill med detta frukostseminarium berätta mer om hur det fungerar med ansvarsfulla leverantörskedjor, eller värdekedjor som vi föredrar att kalla det. Vår ambition med seminariet är[…]

Riskbaserat förbättringsarbete – frukostseminarie

På torsdag 31/1-19 håller vi ett frukostseminarium om fördelarna med att föra ett riskbaserat förbättringsarbete. Att utgå ifrån sina verksamhetsrisker för att prioritera styrningen är en av nyheterna i de uppdaterade standarderna för ledningssystem. Ett år efter att alla företag ska ha gått över till den nya versionen har Kvalitetsmagasinet frågat sina läsare om vad[…]

Sustema förstärker teamet

Karin Hanses är Sustemas senaste tillskott. Hon är en erfaren konsult inom hållbarhet och kvalitet med bakgrund i industriell ekonomi. Karins önskan är att hjälpa verksamheter att utvecklas i en hållbar riktning där hänsyn tas till lönsamhet, effektivitet och förenklingar. – Hållbarhet ska inte vara krångligt att arbeta med. Jag vill inte att verksamheter bara[…]

BEST

Best Transport blir Kvalitetsdiplomerade

  Sustema gratulerar Best Transport AB som har godkänts för Svensk Kvalitetsbas och önskar ett stort lycka till med kvalitetsarbetet framöver! Nyckeln till ett gott kvalitetsarbete är en balans mellan tillräckligt detaljerade rutiner och relevant information för att ledningssystemet ska kunna implementeras i verksamheten, samtidigt som det ska kunna generera den nytta som eftersträvas.