Digitalt lunchseminarium: Standard Agenda 2030 – Regioner & kommuner

Information

Datum & tid: 28 oktober, kl. 12.00 – 12.45

Plats: Digitalt via Teams, länk ges vid anmälan

Kontaktperson: Ellinor Avsan

Jobbar du inom en region eller kommun och önskar vägledning i arbetet med Agenda 2030?

Då är du varmt välkommen till vårt digitala lunchseminarium där Ellinor Avsan presenterar den uppdaterade SIS-standarden “Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförandet av FNs agenda 2030 för hållbar utveckling”. Ellinor är ordförande i den kommitté inom SIS som uppdaterat standarden och har en lång bakgrund av miljö- och hållbarhetsarbete inom kommuner.

Enligt OECD är uppfyllandet av drygt 60 procent av delmålen i Agenda 2030 beroende av genomförandet på lokal och regional nivå. Det innebär att kommuner och regioner har en avgörande roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Standarden fungerar som ett stöd i detta arbete och riktar sig till både politiker och tjänstepersoner. Standarden har fokus på processer och ska kunna användas för inspiration och hjälp i arbetet. Tanken är att man ska kunna använda hela eller delar av standarden utifrån var man befinner sig i olika processer.

På seminariet går vi igenom

  • Hur standarden arbetats fram och vilka aktörer som deltagit i arbetet
  • Överblick av standardens innehåll och de viktigaste delarna
  • Standardens fokus på processer och samverkan
  • Hur kommuner & regioner kan stärka sitt arbete med Agenda 2030

Vi som håller i seminariet