Grundläggande miljökunskap

Information

Tid: 21 oktober, 13.00-16.00

Plats: Digitalt via Teams, länk ges vid anmälan

Pris: 1 800 kr/person

Kontaktperson: Ellinor Avsan

Utbildningen belyser dagens miljöproblem och hur vi gemensamt kan bidra till att hitta lösningar. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund hos medarbetarna och ge inspiration i företagets miljöarbete.

Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare på företag som är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas men lämpar sig även väl för företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

Kursinnehåll

  • Jordens ekologiska förutsättningar
  • Betydande miljöproblem & dess konsekvenser
  • Resursanvändning & hållbar utveckling
  • Lösningar & initiativ på politisk, företags- och individnivå
  • Syfte & uppbyggnad av ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas

Vi som håller i utbildningen