Seminarium om hållbara leverantörskedjor

Information

Datum & tid: Mer info kommer inom kort

 

 

 

 

 

Vill du lära dig mer om hur du kan effektivisera och minska riskerna i din leverantörskedja?  

Då är du varmt välkommen till vårt seminarium där vi diskuterar och konkretiserar hur du och ditt företag kan ta nästa steg i ert arbete med hållbara leverantörskedjor.  

Dåliga arbetsförhållanden och bristande kontroll är en konsekvens av allt högre press på att sänka produktionskostnaderna. Samtidigt som både bransch- och lagkrav ökar inom området miljö- och arbetsvillkor, som till exempel olika miljö- och etiska märkningar samt FNs hållbarhetsmål och kommande EU-lagstiftning inom Due Dilligence. Det är därför hög tid att verka för sunda och hållbara värdekedjor. 

Våra konsulter Magnus Rignell och Martin Horwitz har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet i internationella leverantörsled och de kommer dela med sig av både konkreta tips och värdefulla lärdomar inom området. 

På seminariet går vi igenom

  • Vad ska jag prioritera i min leverantörskedja? 
  • Vilka lagar och krav finns idag? 
  • Vilka verktyg, ramverk och system finns som stöd i mitt arbete?  
  • Hur ska jag tänka kring uppföljning och åtgärder?

Vi som håller i seminariet

Karin Hanses

samtalsledare