Hållbar tjänstepension

Hållbar tjänstepension

Frukostseminarie

För många verksamheter, kanske särskilt inom tjänstesektorn, så kan avsättningarna till tjänstepensionerna vara ett betydande hållbarhetsområde och ofta ett förbisett sådant. Många missar att ställa krav på sina leverantörer kopplade till tjänstepension.

Idag förvaltas ca 2000 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet vilket betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och möjlighet att säkerställa att pengarna placeras på ett hållbart sätt.

Vi kommer under detta frukostseminarium få ta del av  erfarenheter från Kajsa Brundin och Jon Persson, från Söderberg & Partners och även höra om hur de hjälper sina kunder med att göra riktiga val utifrån hållbarhetssynpunkt.

Kajsa står bakom den årliga hållbarhetsanalys som Söderberg & Partners gör och är även författare till boken ”Spara ansvarsfullt? Den nya, goda finansmarknaden”.

Datum: NYTT DATUM PRESENTERAS INOM KORT. FLYTTAS TILL MITTEN AV MAJ 2019.

Program:
07.45: Frukost serveras
08 – 09: Seminarium
09 – 09.30: Frågor, påtår och eftersnack för dem som vill

Plats: Stora Nygatan 45

✉️ Anmäl dig här

Talare: 
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Jon Persson, Söderberg & Partners
Johan Dolva Törnberg, Sustema

Läs mer om Söderberg & Partners hållbara fondförsäkringar 2019 här.

 

Bakgrund:

WWF brukar prata om de fem B:na som minskar din klimatpåverkan.
Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken. I nästa frukostmöte fokuserar vi på Börsen med temat Hållbar tjänstepension
 
WWFs egna ord om Börsen:
”Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och därmed hotar förutsättningarna för allt levande på vår jord”.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *