Ellen SöderlundRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Inhyrd hållbarhet- och kvalitetskoordinator
  • Miljö- och hållbarhetsutbildningar 
  • Införa och vidareutveckla ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och Svensk Miljöbas
  • Hållbara leverantörskedjor – Riskkartläggning, Uppförandekoder, Due diligence, m.m. 
  • Bedömningsverktyg såsom EcoVadis och HIGG Index, med fokus på leverantörskedjan, arbetsmiljö och miljö

Ellen har en kandidatutbildning i Globala studier från Göteborgs Universitet. Utbildningens fokus låg på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, varpå hon läste sin fördjupning inom Globala Utvecklingsstudier. Ellen brinner för att hjälpa företag att implementera hållbarhet som en naturlig del av verksamheten, vilket bidragit till att hon även läst kurser i Företagsekonomi, CSR samt Miljö- och kvalitetsrevision (ISO 14001 och ISO 9001). 

Ellen har arbetat med hållbarhetsfrågor både strategiskt och genom operativ rådgivning. Fokus har till stor del varit på social hållbarhet i leverantörsledet där hon bland annat gjort riskkartläggningar, skapat och utvecklat Uppförandekoder samt utformat strategier och målsättningar. Som en del i att hjälpa företag att utveckla deras miljöledningssystem har hon även hjälpt företag med Miljödiplomering, policyutformning och etablering av rutiner. 

Kontaktinformation

073 - 571 48 46

Social Profiles