Sara BökmarkRådgivare hållbart företagande - tjänstledig 80 %

Exempel på uppdrag
  • Strategiskt och operativt arbete med utformning, implementering och uppföljning av miljöledningssystemets olika områden
  • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL och ESG: projektledning, datainsamling och författande
  • Analysarbete av Globala Hållbarhetsmålen och rapportering mot UN Global Compact
  • Identifiering av leverantörsled för Due Diligence-processer (riktat mot miljö och mänskliga rättigheter)
  • Utbildare inom miljökunskap

Sara har sedan 2017 arbetat som hållbarhetskonsult hos Sustema, där de senaste årens fokusområden har kretsat kring klimatberäkning, leverantörsled och hållbarhetsrapportering. Det främsta intresset är att koppla verksamheters möjligheter att stärka den biologiska mångfalden. Sara är tvärvetenskapligt utbildad inom miljövetenskap och förhåller sig till hur möjligheter och barriärer är kopplade på lokal till global skala och hur de miljömässiga faktorerna påverkar och påverkas av sociala och politiska perspektiv.

De senaste åren har Sara fokuserat på strategiskt arbete på ledningsnivå för att stärka gemensamma målbilder och omvandla idéer till handling. Sara har framför allt arbetat som inhyrd hållbarhetssamordnare men arbetar även i projekt, som systemledare och som revisor enligt Svensk Miljöbas.

Kontaktinformation

073 - 586 47 73

Social Profiles