Sofia Gren

Sofia GrenRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Inhyrd miljö- och klimatsamordnare
  • Utbildning inom miljö och hållbarhet
  • Implementera miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas

Sofia har sedan tidigare en kandidatexamen i miljövetenskap och har nyligen avslutat sin masterexamen vid Uppsala universitet och SLU inom hållbar utveckling, där hon skrev sin masteruppsats om hur EU Taxonomin kommer att påverka små- och medelstora företag i Sverige. Under sin utbildning har Sofia läst flertalet kurser inom exempelvis miljömanagement, miljöekonomi samt miljörätt. Under sin tid som masterstudent arbetade Sofia parallellt som hållbarhetskonsult på deltid hos Sustema och har dessförinnan flera års erfarenhet från servicebranschen. Dessa erfarenheter har givit henne praktisk kunskap och insikter om hur företag kan integrera hållbarhet i sin verksamhet.

Sofia brinner för att hjälpa företag att göra hållbarhet till en naturlig del av deras verksamhet och strävar efter att leverera skräddarsydda lösningar och stöd till företag. Genom sin utbildning och erfarenhet har hon utvecklat en bred uppsättning verktyg och metoder för att stödja företag i sitt hållbarhetsarbete och har bland annat hjälpt företag inom IT-branschen och dryckesbranschen med miljödiplomering, policyutformning, etablering av rutiner samt intressentanalyser. Utöver att hjälpa företag med hållbarhetsarbetet brinner Sofia för fotografering, så på fritiden hittar ni henne med största sannolikhet ute i skogen med kameran i högsta hugg. 

contact details

070-63 43 825

Social Profiles