Information

Datum & tid: 28 september, 9.00-16.30

Plats: Stora Nygatan 45, Stockholm

Pris: 7 500 kr/person

Övrigt: Lunch och fika ingår. Vid anmälan vänligen specificera eventuella allergier.

Anmäl er via mejl till:
mikael.kihlblom@sustema.se
ellinor.avsan@sustema.se

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att ge miljö- och kvalitetsansvariga i verksamheter som arbetar med diplomeringar enligt Svensk Miljöbas eller Svensk Kvalitetsbas grunderna i miljö- och kvalitetsledning.

Utbildningen tar upp konsten att arbeta med ledningssystem för att kunna driva ett effektivt miljö- och/eller kvalitetsarbete baserat på en årscykel. Vi går även igenom vad som krävs enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kursinnehåll

–    Miljöaspekter, intressenternas behov och …..omvärldskrav

–    Att arbeta med processer

–    Risker och möjligheter

–    Formulera mål och handlingsplaner

–    Miljölagstiftning och bindande krav

–    Miljö- och kvalitetsberättelse, kommunikation

–    Ledningens ansvar och ledningens genomgång

–    Egenkontroll och intern uppföljning

–    Avvikelser och förbättringsförslag

Vi som håller i utbildningen