December 12, 2016

Vilka är vi?

Vi är Sustema!

Johan Dolva Törnberg

Rådgivare hållbart företagande

Johan är biolog med en magisterexamen i miljöledning och miljörevision från Stockholms Universitet. Johan har arbetat som rådgivare i hållbarhetsfrågor i 20 år. Johan har under dessa år arbetat med de flesta typer av organisationer, såväl med privat som offentlig sektor. Har även parallellt arbetat deltid i kursledningen för magister-/masterkursen Sustainable Enterprising, nu senast vid Stockholms Resilience Centre. Fritiden ägnar Johan åt skidåkning, segling och annat skärgårdsliv.

Exempel på Uppdrag:

 • Inhyrd miljöansvarig hos tryckeri, städföretag och företag i entreprenadbranschen
 • Implementering av ISO 9001, 14001 och 18001
 • Framtagning av webbutbildning för Landstinget Sörmland
 • Utbildningar i miljö, miljöledning och miljölagstiftning

 

Ellinor Avsan

Systemekolog – Rådgivare hållbart företagande

Ellinor är biolog med en magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot systemekologi, kemi och miljöjuridik. Hon var projektledare och projektsamordnare för Stockholms stads miljödiplomering under de åtta år då kommunen var huvudman. Ellinor har även varit delaktig vid framtagning och i förvaltningen av den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och sitter idag med i styrelsen för Svensk Miljöbas. Ellinor är diplomerad EMAS konsult.

 Exempel på Uppdrag:

 • Implementering av miljöledningssystem i små och medelstora företag
 • Uppföljning och revision av miljöledning och miljöprestanda enligt Svensk Miljöbas
 • Internrevision enligt ISO 9001 och 14001
 • Utbildningar i miljö, miljöledning och miljölagstiftning
 • Revision enligt Svensk Miljöbas

Karin Hanses

Rådgivare hållbart företagande

Karin har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi samt en magisterexamen i Miljö och Hållbart företagande från Stockholms Universitet. De senaste 12 åren har Karin arbetat med verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhetsfrågor, både som konsult och som ansvarig i verksamheter. Närmast kommer Karin från Anticimex där hon varit kvalitets- och miljöchef i fem år.

 Exempel på Uppdrag:

 • Inhyrd kvalitets- och hållbarhetsansvarig
 • Strategisk och operativ rådgivning inom hållbarhet affärsutveckling
 • Implementation och revision av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
 • Utbildning inom ledningssystem och revisionsmetodik för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Martin Horwitz

Rådgivare hållbart företagande

Martin har arbetat på Sustema sen 2010 och har över 20 års samlad erfarenhet. Martin har genom åren skaffat sig gedigen kunskap inom hållbar affärsutveckling. Han har en tvärvetenskaplig Magisterexamen i Sustainable Enterprising från Johan Rockströms Stockhholm Resilience Centre. Idag hjälper Martin företag med frågor som rör ansvarsfulla leverantörsled och CSR. Martin är personcertifierad miljörevisor hos SIS och Svensk Miljöbas. Han hjälper företag att implementera CSR Strategier samt ledningssystem inom Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö. Några exempel på de initiativ Martin arbetar med är BSCI-Business Social Compliance Initiative, FairTrade, Fair for Life, KRAV, Bra Miljöval och ISOs ledningssystem.  Fritiden spenderar Martin med familj och vänner. Helst av allt i skärgården.

 Exempel på Uppdrag:

 • Rådgivning hållbar affärsutveckling/CSR strategi
 • Inhyrd CSR ansvarig
 • Workshopledning samt utbildning
 • Implementation av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
 • Revision enligt Svensk Miljöbas och internrevision ISO 14001

Sara Bökmark

Hållbarhetskonsult - tjänstledig 80 %

Sara har en kandidatexamen i miljövetenskap med en tvärvetenskaplig profil från Södertörns Högskola. Under utbildningen har Sara studerat miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv genom att undersöka sambanden mellan naturens processer och samhällsutveckling på ett lokalt, regionalt och globalt plan. Fokusområden har inkluderat juridik, ekonomi, politik och styrning, ekologi, biologi, miljökemi och naturgeografi. På fritiden ägnar sig Sara åt att segla och arbeta med gamla skepp, klättra och planera för nästa alpina äventyr.

 Exempel på Uppdrag:

 • Inhyrd hållbarhetssamordnare på ett större företag med uppdrag i Sverige och koncernen (Skandinavien)
 • Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL och ESG: styrning, datainsamling och författande.Fokusområden: miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och leverantörsbedömning.
 • Medutvecklare av standard inom ledningssystem och klimat
 • Revisor enligt Svensk Miljöbas
 • Utbildning av grundläggande miljökunskap (föreläsningar och webbutbildning)
 • Delaktig i framtagning kurs och lärare för studenter vid yrkeshögskola

Mikael Kihlblom

Rådgivare hållbart företagande

Mikael är civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor i många år. Efter fyra år som miljöhandläggare på Karolinska Universitetssjukhuset har Mikael en god förståelse för vårdens miljöfrågor. Han har också varit projektledare för flera projekt och jobbar gärna med samordning och styrning.

 Exempel på Uppdrag:

 • Inhyrd Miljö- och kvalitetsansvarig
 • Miljöutbildning
 • Projektledning och implementering av ISO 9001 och 14001-projekt
 • Miljöutredning
 • Internrevision enligt Svensk Miljöbas och ISO 14001
 • Revision enligt Svensk Miljöbas

Lennart Gidlöf

Rådgivare och utbildare effektiva ledningssystem

Lennart har en civilingenjörsexamen med inriktning ergonomi, organisation och produktion från Luleå Tekniska Universitet. Han har drygt 20 års erfarenhet av förbättringsarbete och ledningssystem. Sedan 2001 har han hållit utbildningar under SIS varumärke och verkat som konsult. Han är aktiv i arbetet med utveckling av standarder och är sedan 2012 ordförande för den svenska kommittén för tolkning av ISO 9001. Lennart har arbetat med de flesta typer av verksamheter och har haft längre uppdrag, bland annat inom hälso- och sjukvården, bemanningsbranschen och pappersindustrin. Fritiden ägnas åt familjen, läsa skönlitteratur och att snickra och fixa.

 Exempel på Uppdrag:

 • Strategisk och operativ rådgivning inom kvalitets och förbättringsarbete

 • Införa och revitalisera ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 • Utbildning av ledning och processägare för förvaltning och förbättring av ledningssystem
 • Utbildning av interna revisorer (grund- och vidareutbildning)
 • Revisioner och leverantörsbedömningar
 • Inhyrd som ledningssystemsansvarig

Joel Wickström

Hållbarhetskonsult

Joel har en kandidatexamen i globala studier från Jönköpings Universitet och en masterexamen i miljökommunikation och management från Sveriges Lantbruksuniversitet. Under utbildningen har han studerat miljöfrågor ur kommunikationsstrategiska perspektiv och arbetat med ISO 14001. Joel har tidigare hjälpt företag med att starta upp processen mot en ISO-certifiering och skrivit arbeten om Stockholms Läns landstings arbete med ISO 14001. På fritiden trivs Joel bäst med att paddla kajak i Skärgården och vistas i naturen.

Elin Haapaniemi

Junior hållbarhetskonsult

Elin har en master i miljövetenskap från programmet Miljökommunikation & Management vid SLU. Utbildningen fokuserade på miljöfrågor ur kommunikationsstrategiska perspektiv och slutarbetet skrevs om intressentdialoger. I tidigare konsultuppdrag har Elin arbetat med rådgivning samt internrevison av ISO 14001-system på hotell. Elin har även praktiserat på Naturvårdsverket och arbetade då med det interna jämställdhetsarbetet.

Carola Mattsson

Rådgivare hållbart företagande

Carola arbetar som konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Senast kommer hon från Saint-Gobain Sweden AB där hon varit QEHS Manager och Partner för flera affärsområden. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för produktcertifiering och för kemikaliesäkerhet inom samma företag och tidigare som produktchef och kvalitets- och miljösamordnare inom Becker Acroma. I botten har hon en civilingenjörsexamen i Kemiteknik som kompletterats löpande med utbildning för aktuella arbetsområden. Hon har främst varit verksam inom processindustri, med fokus på affärens långsiktiga hållbarhet genom processutveckling och förbättringsledning. Hon har lång erfarenhet från arbete med alla nivåer från företagsledning till fabriksgolv, och med alla funktioner från leverantör till kund.

Magnus Rignell

Rådgivare hållbart företagande

Magnus har jobbat som hållbarhets- och kvalitetschef, seniorkonsult samt kvalitets- och hållbarhetsspecialist sedan 20 år inom olika bolag med utgångspunkt i en magisterexamen inom biologi och kemi från Stockholms Universitet samt ekonomistudier. Magnus har arbetat inom hela hållbarhetsområdet inklusive miljö-, arbetsmiljö, kvalitet/processer och CSR-frågor samt ledarskaps- och chefsuppdrag. Magnus roll i arbetet är oftast att projektleda och styra utvecklingsprojekt, agera som specialist inom miljö-, kvalitets- (ISO14001 och 9001) och hållbarhetsområdet, stöd till ledningsgrupper och revisioner i pågående och avslutade projekt. Även frekvent anlitad som föredragshållare och utbildare.