Sustemas kund en av de första att erhålla diplom inom ny hållbarhetsstandard

Nyhet

14 Juni 2024

Sustema har en gedigen metod för att implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete enligt SUSAs nya standard. Nu är vi stolta att meddela att vår kund, Amet & Partners, är en av de första verksamheterna som har blivit diplomerade enligt standarden! Vi har ställt lite frågor till Elin Åqvist från Amet & Partners för att få veta mer om hur de tycker arbetet har gått.

Hur känns det att vara bland de första verksamheterna att bli diplomerade i systematiskt hållbarhetsarbete?

“Det känns fantastiskt att vara bland de första att bli diplomerade i systematiskt hållbarhetsarbete. Vi är stolta över att ha uppnått denna milstolpe och ser det som ett erkännande av vårt långsiktiga engagemang för hållbarhet.”

Vad har AMET & Partners lärt sig under resan av att implementera standarden?

“Under resan har vi lärt oss vikten av strukturerade processer och kontinuerlig förbättring. Vi har fått insikter om hur vi kan integrera hållbarhetsprinciper i alla delar av vår verksamhet och hur detta skapar mervärde både för oss och våra intressenter.”

Tycker du att fler borde satsa på att arbeta systematiskt med hållbarhet?

“Absolut! Att arbeta systematiskt med hållbarhet är ett modernt och nödvändigt tillvägagångssätt för dagens företag. Vi behöver främja alla verksamheter till ett mer hållbart tänkande, särskilt inom ramen för ESG (Environmental, Social, and Governance). Alla dessa termer är avgörande för ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Vi uppmuntrar fler verksamheter att ta steget och investera i hållbarhetsarbete för att säkerställa en bättre framtid för alla.”

Hur har Sustema hjälpt er med att implementera standarden?

“Sustema har varit en ovärderlig partner i vår implementeringsresa. De har guidat oss genom varje steg, från initial analys till fullständig implementering, och har gett oss de verktyg och den kunskap vi behövde för att framgångsrikt uppnå våra mål.”

Ni har ju även valt att samtidigt miljö- och kvalitetsdiplomera er enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Hur upplevde ni att jobba med alla dessa tre standarder samtidigt?

“Att arbeta med alla tre standarder samtidigt har varit utmanande men oerhört givande. Det har gett oss en helhetssyn på vår verksamhet och säkerställt att vi inte bara fokuserar på en aspekt av hållbarhet utan integrerar miljö- och kvalitetsaspekter i vår dagliga verksamhet.”

Vill du veta mer om hur er verksamhet kan arbeta med systematiskt hållbarhetsarbete? Klicka på knappen nedan.