Utbildningar

För att inlärning ska vara effektiv måste den vara lustfylld. Annars går den inte på djupet utan sitter bara på ytan och nöts snabbt bort. Vår ambition är att våra utbildningar ska ge en så djupgående upplevelse och insikt att deltagarna långt efter utbildningen ska känna att det behandlade ämnet både är meningsfullt och roligt. Våra utbildningsledare har gedigen kunskap om sina områden och gör det lätt att lära.

Vi erbjuder både företagsförlagda utbildningar anpassade efter ert specifika behov och öppna föreläsningar i våra fina lokaler i Gamla stan i Stockholm. Alla utbildningar går att ordna på en tid och plats som passar för er. Även formatet kan anpassas efter era behov – ibland är det effektivast att ha en engagerad utbildningsledare på plats och vid andra tillfällen är en smidig utbildning i webbformat bättre.

silvan-schuppisser-7zh9NXWlLMU-unsplash

Våra utbildningar

Grundläggande miljökunskap

Utbildningen belyser dagens miljöproblem och hur vi gemensamt kan bidra till att hitta lösningar. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund hos medarbetarna och ge inspiration i företagets miljöarbete. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare på företag som är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas men lämpar sig även väl för företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

Miljöbalken – miljölagar för företag

Genomgång av miljöbalken och dess tillämpning samt vad en verksamhetsutövare måste känna till för att uppfylla miljölagstiftningens krav – egenkontroll. Under utbildningen pratar vi kring praktiska exempel. Utbildningen lämpar sig väl för företagets medarbetare som kommer i kontakt med företagets miljölagsbevakning.

Arbetsmiljö – kom igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete leder även till ökad trivsel. Behöver du komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete så är detta utbildningen för dig. Utbildningen vänder sig till företagsledning, personalrepresentanter och skyddsombud, som vill lära sig mer utifrån kravbilden i föreskriften AFS 2001:1 för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rollen som miljö- och kvalitetsansvarig

Syftet med utbildningen är att ge miljö- och kvalitetsansvariga i verksamheter som arbetar med diplomering enligt Svensk Miljöbas eller Svensk Kvalitetsbas god kännedom om grunderna i miljö- och kvalitetsledning. Utbildningen tar upp konsten att arbeta med ledningssystem för att driva ett effektivt miljö- och/eller kvalitetsarbete baserat på en årscykel av planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Vi går även igenom de nya kraven i Svensk Miljöbas och vad som krävs för att gå vidare mot en certifiering enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Internrevision

Effektiv inlärning kräver även att man kombinerar teori och praktik samt att deltagarna ges tillfälle att reflektera över sina egna insatser och sedan får praktisera igen. Sustemas utbildning i intern revision uppfyller ovanstående och genomförs som en utspridd utbildningsinsats. Den kommer innebära att ni får motiverade, initierade och väl tränade revisorer. Av erfarenhet vet vi också att ett utspritt upplägg gör det enklare för deltagarna att ta till sig kunskapen och att hinna med sina vanliga sysslor. Upplägget bygger på över 20 års erfarenhet av leverans av utbildningar i intern revision.

Hållbart företagande – Om CSR i praktiken och ISO 26000

Ett hållbart företag är ett företag som samtidigt gynnar vår natur och samhälle och dessutom går med vinst. Denna kurs i hållbart företagande tar er igenom grunderna och svarar på vad ert företag kan vinna på att införa ett systematiskt och övergripande arbete för hållbarhet i alla led.

Webbutbildning

En webbaserad utbildning når alla i organisationen på ett enkelt sätt och kan genomföras i den takt deltagarna finner lämpligt. Detta kan underlätta spridningen av kunskap i er organisation. Vi på Sustema har i samarbete med Stockholms Universitet och Theducation utvecklat en webbaserad utbildningsportal för grundläggande miljökunskap.

Syftet med utbildningen är att alla kursdeltagare ska få grundläggande kunskaper inom miljöområdet och er organisations miljöarbete. Kursen omfattar allmänna kunskaper om miljöfrågor inom utvalda ämnen. I övrigt lägger vi stor vikt vid att skräddarsy kursen för den enskilda organisationens behov och att anpassa innehållet så att det är lämpligt och relevant för era egna miljöutmaningar och miljöledningssystem.

Utbildningen är uppbyggt på ett enkelt och pedagogiskt sätt och passar även personer med begränsad datorvana. Vi kan också sätta ihop ett program där vi kombinerar webbutbildning med fysiska utbildningstillfällen om så önskas.

Ta kontakt med oss för att få en demonstration eller om du bara vill veta mer om hur en webbaserad miljöutbildning fungerar. Vi är även öppna för att tillsammans med er ta fram nya webbaserade utbildningar inom hållbarhetsområdet.

Våra webbutbildningar

Webbutbildning om Agenda 2030 för dig i kommun och region

Tillsammans med flera experter inom hållbar utveckling har vi skapat en skräddarsydd utbildning för dig som arbetar eller är förtroendevald i kommun och region.

Utbildningen tar upp vad FN:s Agenda 2030 och de globala målen innebär för er och har fokus på HUR ni kan stärka hållbarhetsarbetet i er kommun eller region. Ni väljer själva omfattning och djup.

Läs mer >>>

Grundläggande miljökunskap

Utbildningen i miljökunskap ger dig en grundförståelse för miljöfrågor, vilka utmaningar vi står inför och vilka möjligheter som finns för att nå en hållbar utveckling.

Kursen tar avstamp i de förutsättningar som finns för oss människor här på jorden med fokus på frågor om klimat, biologisk mångfald och utnyttjande av naturresurser och växlar mellan politikens, näringslivets och individens ansvar.

Läs mer >>>

Grundläggande kunskap i hållbar utveckling & hållbart företagande

För företag som inte tidigare har arbetat strategiskt med hållbarhet kan det vara svårt att navigera genom den snabbt föränderliga världen av hållbarhetskrav och förväntningar från kunder. Därför har vi skapat denna webbutbildning för att ge en grundläggande introduktion till ämnet.

Utbildningen ger en översikt kring vad hållbarhet är och de utmaningar som samhället står inför idag. Den går även igenom strategiska tillvägagångssätt och verktyg för hållbart företagande. 

Läs mer >>>

Eventkalender - öppna utbildningar