Inhyrd rådgivare

Känner du dig ensam i din roll som miljö-, kvalitets-, eller hållbarhetsansvarig? Har ni inte själva tid att ansvara för att driva ert verksamhetssystem? Sustema kan finnas på plats hos er om ni har behov av externt stöd i hållbarhetsarbetet på kortare eller längre sikt.

Sustema kan erbjuda inhyrd kompetens för samordning av hela hållbarhetsarbetet eller delar av det. Vi har den kompetens du behöver inom miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöåtaganden. Hyr en rådgivare – det är en kostnadseffektiv lösning jämfört med att anställa en person för att sköta dessa uppgifter.

Att hyra kompetens av Sustema är lämpligt vid uppbyggnad, implementering och efterlevnad av ledningssystem. I tjänsten ingår de arbetsuppgifter som normalt hanteras av samordnare eller chef för miljö, arbetsmiljö, kvalitet eller hållbarhet.

chris-knight-SdzjLww85mE-unsplash

Vad kan vi hjälpa er med på plats?

Upprätthålla ert ledningsystem

Upprätthålla ert ledningsystem efter rådande standards.

Utveckla & integrera

Utveckla och förfina systematiken i ledningssystemet samt göra ledningssystemet till en naturlig del av verksamheten.

Lagefterlevnad

Ta fram gällande lagar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö och ansvara för att dessa hålls uppdaterade.

Mäta & följa upp

Mäta och följa upp ledningssystemets resultat.

Revisioner & analyser

Genomföra interna kvalitetsrevisioner, miljörevisioner, skyddsrond och riskanalyser.

Utveckla hållbarhetsarbete

Utveckla och förbättra ert hållbarhetsarbete och införliva hållbarhet i er affärsplan.

Vi ser till ert behov och hittar en effektiv och lönsam lösning anpassat för just er organisation