December 8, 2016

Utbildningar

Utbildningskalender

Utbildningar

Funderar ni på att genomgå certifiering, bygga upp ett miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller införa ett strukturerat arbetsmiljöarbete? Behöver några av era medarbetare specialkompetens för sitt uppdrag, eller är det dags för en inspirerande energiinjektion i hela ledningsarbetet?

Oavsett vilket så har vi de rätta utbildningarna för er! Våra utbildningsledare har gedigen kunskap om sina områden och gör det lätt att lära.

Vi har ett fast utbildningsprogram med några av våra kurser, se utbildningskalendern för mer information. Alla utbildningar går att ordna på en tid och plats som passar för er. Vi kommer gärna ut till er för att utbilda och inspirera era medarbetare. Vi kan även utveckla en utbildning eller en inspirerande föreläsning som passar just era behov, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Exempel på utbildningar som våra kompetenta föreläsare kan erbjuda:

Grundläggande miljökunskap

Utbildningen belyser dagens miljöproblem och hur vi gemensamt kan bidra till att hitta lösningar. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund hos medarbetarna och ge inspiration i företagets miljöarbete. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare på företag som är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas men lämpar sig även väl för företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

Rollen som miljö- och kvalitetsansvarig

Syftet med utbildningen är att ge miljö- och kvalitetsansvariga i verksamheter som arbetar med diplomering enligt Svensk Miljöbas eller Svensk Kvalitetsbas god kännedom om grunderna i miljö- och kvalitetsledning. Utbildningen tar upp konsten att arbeta med ledningssystem för att driva ett effektivt miljö- och/eller kvalitetsarbete baserat på en årscykel av planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Vi går även igenom de nya kraven i Svensk Miljöbas och vad som krävs för att gå vidare mot en certifiering enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Miljöbalken – miljölagar för företag

Genomgång av miljöbalken och dess tillämpning samt vad en verksamhetsutövare måste känna till för att uppfylla miljölagstiftningens krav – egenkontroll. Under utbildningen pratar vi kring praktiska exempel. Utbildningen lämpar sig väl för företagets medarbetare som kommer i kontakt med företagets miljölagsbevakning.

ISO 14001 eller Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas – Likheter och skillnader?

För företag som funderar på att införa ett strukturerat miljöarbete och vill veta mer om vilka krav som gäller, eller för företag som är miljödiplomerat men funderar på att ta steget vidare mot en ISO 14001-certifiering. Under utbildningstillfället ges bakgrund och konkreta jämförelser till båda systemen. I fokus är kravstandarder från Svensk Miljöbas och ISO 14001.

Internrevision

Utbildningens syfte är att systematiskt gå igenom hur man reviderar sitt miljöledningssystem enligt standarden för revision ISO 19011 samt de allmänna principerna för revision eller internrevision. Vi går igenom hur man genomför interna revisioner, vilka metoder som kan nyttjas, hur intervjuer genomförs och belyser lednings- och organisationsfrågor ur ett revisorsperspektiv.

Arbetsmiljö – kom igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete leder även till ökad trivsel. Behöver du komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete så är detta utbildningen för dig. Utbildningen vänder sig till företagsledning, personalrepresentanter och skyddsombud, som vill lära sig mer utifrån kravbilden i föreskriften AFS 2001:1 för systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen förbereder även för den nya standarden ISO 45001.

Integrerade ledningssystem

Undvik dubbelarbete och effektivisera era ledningssystem genom att integrera arbetsprocesserna! I denna utbildning ser vi över vilka moment i ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001 som lämpar sig att kombinera, t ex i en gemensam rutin. Efter utbildningen har ni tagit första steget mot ett integrerat ledningssystem.

Hållbart företagande –Om CSR i praktiken och ISO 26000

Ett hållbart företag är ett företag som samtidigt gynnar vår natur och samhälle och dessutom går med vinst. Denna kurs i hållbart företagande tar er igenom grunderna och svarar på vad ert företag kan vinna på att införa ett systematiskt och övergripande arbete för hållbarhet i alla led.

Webbutbildning

Svårt att sprida miljökompetensen i hela organisationen?

Ineffektivt att samla alla anställda till en fysisk kursdag?

En webbaserad utbildning når alla på ett enkelt sätt och kan genomföras i den takt deltagarna finner lämpligt. Detta kan underlätta spridningen av kunskap i organisationen. Vi på Sustema har i samarbete med Stockholms Universitet och Theducation utvecklat en webbaserad utbildningsportal för grundläggande miljökunskap.

Syftet med utbildningen är att alla kursdeltagare ska få grundläggande kunskaper inom miljöområdet och företagets miljöarbete. Kursen omfattar allmänna kunskaper om miljöfrågor inom utvalda ämnen. I övrigt lägger vi stor vikt vid att skräddarsy kursen för den enskilda organisationens behov och att anpassa innehållet så att det är lämpligt och relevant för företagets egna miljöutmaningar och miljöledningssystem. Utbildningen är uppbyggt på ett enkelt och pedagogiskt sätt och passar även personer med begränsad datorvana. Vi kan också sätta ihop ett program där vi kombinerar webbutbildning med fysiska utbildningstillfällen om så önskas.

Ta kontakt med oss för att få en demonstration eller om du bara vill veta mer om hur en webbaserad miljöutbildning fungerar. Vi är även öppna för att tillsammans med er ta fram nya webbaserade utbildningar inom hållbarhetsområdet.