August 12, 2019

Om Sustema

Om Sustema

Sustema är en konsultgrupp som hjälper våra kunder inom hållbar utveckling. Vi vill inspirera våra kunder och samarbetspartners att strukturera och effektivisera sitt hållbarhetsarbete. Vår strävan är att alltid hitta praktiska och kundanpassade lösningar som bidrar till organisationers förbättringsarbete. Vi är ett gäng värdeskapande problemlösare som med vår mångåriga erfarenhet kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi brinner för att skapa effektiva ledningssystem och utveckla våra kunder strategiskt inom hållbarhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vår vision och mission

Vår vision är att hela samhället når eller överträffar de globala hållbarhetsmålen genom ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Vi gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del av våra kunders verksamhet. Genom att skapa struktur och systematik är vi den bästa partnern och den bästa arbetsplatsen för ett framgångsrikt och inspirerande hållbarhetsarbete.

Läs vår verksamhetspolicy här.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015. Vi är engagerade i utvecklingen av standarder som hjälper verksamheter att förenkla sitt hållbarhetsarbete.

Vi hjälper dig med hållbarhetsarbetet

Oavsett om du behöver en hållbarhetsansvarig för att utveckla verksamhetens strategiska arbete eller om du behöver råd om i vilken ände du ska börja för att skapa ett effektivt och lönsamt hållbarhetsarbete så hjälper vi dig.