Frukostwebbinarium: Uppdateringar och kommande förändringar i ISO 9001:2025

Information

Datum & tid: 7/3 kl. 08:30-09:30

Plats: Endast digitalt

Pris: Ingen kostnad


Arbetet med den nya versionen av ISO 9001 är inne ett intensivt skede och nästa möte för de internationella experterna sker i slutet av februari. Lennart Gidlöf, ordförande för den svenska expertgruppen samt medlem i den internationella expertgruppen, kommer på webbinariet berätta om arbetet och vilka resultat som nåtts.

Sista anmälningsdag är 5 mars. Vid eventuella frågor kontakta Malin.Thorslund@sustema.se

Agenda:

  • Vad kommer webbinariet att handla om, Lennart?
    “Jag kommer berätta om inom vilka områden det är troligt med förändringar men även ge svar på vad som troligtvis inte kommer förändras eller komma med. Tyvärr kommer jag inte kunna dela med mig av allt jag vet eftersom det finns restriktioner hur mycket vi experter får avslöja. En intressant förändring jag kan nämna redan nu är att klimatfrågan kommer att komma in i ISO 9001.”
  • Vad är ISO 9001?
    ISO 9001 är inriktad på organisationers kvalitetsledningssystem och är världens största standard med över 1 miljon certifierade organisationer. Förändringar i ISO 9001 får snabbt genomslag på hela planeten samt brukar även influera andra standarder såsom ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).