Webbutbildning om Agenda 2030 för dig i kommun och region

Färgsnurra globala målen

Webbinarium

23 april 2024 genomförde Sustema och Miljöbarometern ett webbinarium “Agenda 2030 i kommuner och regioner – Vision till handling” där vi tillsammans med Nordregio, Region Västernorrland, Nynäshamns kommun, Strängnäs kommun och Falkenbergs kommun belyste framgångsfaktorer för ett strategiskt arbete för hållbar utveckling. Vi lanserade också vår digitala utbildning “Vision till handling” och berättade mer dess innehåll och kostnad. Vi fick också veta mera om uppföljningsverktyget Hållbarometern. Webbinariet går att se i efterhand via länken nedan.

Nu är webbutbildningen “Vision till handling” klar!

Kommuner och regioner har en nyckelroll i genomförandet av Agenda 2030 och ett stort ansvar för att möta de utmaningar som uttrycks i agendan. Allt fler kommuner och regioner utgår ifrån de globala målen i sin styrning och ledning och det finns kunskap om Agenda 2030. Samtidigt finns det en efterfrågan på stöd för HUR kommuner och regioner kan integrera och stärka agendan inom ramen för sitt ordinarie arbete.

Utbildningen tar upp vad FN:s Agenda 2030 och de globala målen innebär och har fokus på HUR ni kan stärka hållbarhetsarbetet i er kommun eller region. Den riktar sig till både förtroendevalda och tjänstepersoner och ni väljer själva omfattning och djup. Vi har tagit fram en grundläggande utbildning som riktar sig till alla i kommun- eller regionkoncernen och en fördjupad utbildning för de som har ledande roller i hållbarhetsarbetet.

Utbildningen har tagits fram av Ellinor Avsan, Sustema och Jonas Frykman, Frykman Kunskap & Analys tillsammans med Johan Samuelsson, Septemberfilm. Med lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling i olika roller har de skapat en tydlig och gedigen utbildning fylld med kunskap, metoder och verktyg som fungerar som ett stöd i ert hållbarhetsarbete.

” Vision till handling – Agenda 2030 i kommuner och regioner” finns nu tillgänglig för din kommun eller region!

Hör av dig till oss!
Ellinor Avsan & Jonas Frykman
Agenda2030@sustema.se

Fler av våra utbildningar