Webbutbildning i grundläggande miljökunskap

jessica-pamp-v_AOM9Jmedw-unsplash

Information

Kursen uppfyller kraven på Grundläggande Miljökunskap i miljödiplomerings-standarden Svensk Miljöbas.

Kursen har en responsiv design så det går lika bra att genomföra på telefon som på dator.

Kursbeskrivning

Utbildningen i miljökunskap ger dig en grundförståelse för miljöfrågor, vilka utmaningar vi står inför och vilka möjligheter som finns för att nå en hållbar utveckling.

Kursen tar avstamp i de förutsättningar som finns för oss människor här på jorden med fokus på frågor om klimat, biologisk mångfald och utnyttjande av naturresurser och växlar mellan politikens, näringslivets och individens ansvar.

Den här utbildningen tar cirka 60 – 90 minuter att genomföra och kan göras i etapper.

Utbildningen består av ett antal kapitel och avsnitt. I avsnitten finns länkar till vidare läsning samt kontrollfrågor som du måste svara på för att bli godkänd på utbildningen.

Fler av våra utbildningar