December 8, 2016

Hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling

hållbar affärsutveckling

Hantera utmaningar och se möjligheter med strategisk hållbar affärsutveckling

Miljö- och sociala ansvarsfrågor ges allt större plats i politiken, media och i människors vardag. Både den privata och offentliga sfären påverkas. Globalisering och ökande konsumtion påfrestar vår planet och påverkar människor över hela jordklotet. För att nå en hållbar utveckling måste begränsade och värdefulla naturtillgångar vårdas och bevaras och människors rättigheter måste skyddas. Företag världen över möter hela tiden ökade krav på att ta ansvar i dessa frågor, samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas.

Vi lever i en tid då affärsplaner ritas om och där gamla lagar och normer inte längre gäller. De företag som saknar aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor får det allt svårare möta förväntningar från kunder och anställda. Vi hjälper företag och organisationer att hantera dessa utmaningar och se möjligheterna genom strategisk hållbar affärsutveckling.

Kärt barn har många namn, så även inom hållbar utveckling. Den samlade benämningen brukar vara CSR (Corporate Social Responsibility), Sustainability alternativt Sustainable development. För oss är hållbarhet att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling. Oavsett vad man väljer att kalla sitt arbete handlar det för om att med ständigt utvecklas och förbättra.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet inom hållbarhetsområdet och vi vill påstå att vi är unika när det kommer till att skapa strategier och genomförande av hållbarhetsarbetet på ett affärsmässigt sätt. Några av de initiativ och organisationer vi arbetar med idag är BSCI, ETI, Bra Miljöval, FSC, Svanen, Krav, bluesign, UN Global Compact, GRI, CDP och Etiska investeringar.

Hållbara leverantörskedjor

Många företag har idag globala leverantörskedjor med komplexa strukturer som företaget självt har svårt att kontrollera. Det är ofta här verksamhetens stora påverkan på miljö och mänskliga rättigheter finns, vilket kan innebära risker som företaget behöver hantera. Transparens på området för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption krävs av bl.a. Årsredovisningslagen, UN Global Compact och ILO:s kärnkonventioner.

Vi hjälper våra kunder att göra detta arbete hanterbart genom att hjälpa er att analysera och prioritera riskerna och implementera rätt verktyg för att kontrollera, följa upp och utveckla arbetet hos leverantörerna. Detta möjliggör för verksamheten att ha en trovärdig och öppen kommunikation om utmaningarna i leverantörskedjan och hur ni valt att hantera dem.

Exempel på uppdrag:

  • Genomlysning av leverantörskedjan (en förberedande Due Diligence)
  • Systematisk hantering och uppföljning i leverantörsledet (Miljö- och Mänskliga rättigheters Due Diligence)
  • Integration med verksamhetens befintliga ledningssystem

TA KONTAKT