Effektiva Ledningssystem


Ett effektivt hållbarhetsarbete börjar med struktur och systematik. Sustema jobbar därför med att implementera, underhålla och utveckla ledningssystem i alla typer av organisationer. Våra expertisområden för ledningssystem finns inom Hållbarhet, Miljö & Klimat, Kvalité, Arbetsmiljö och Informationssäkerhet.

Att arbeta enligt ett certifierat ledningssystem effektiviserar och förbättrar ert hållbarhetsarbete. Ledningssystemet strukturerar arbetet och säkerställer att ni planerar arbetet, genomför aktiviteter, följer upp arbetets gång och förbättra er år efter år. Efter genomförd och godkänd revision får ni även ett certifikat på att ni bedriver ett arbete av hög kvalité.

tanner-mardis-vYJ7Qd0zAec-unsplash

Vi är experter på ledningssystem inom

Vi arbetar med miljöledningssystemen ISO 14001 och Miljödiplomering samt klimatledningssystemet Klimatdiplom.

Läs mer

Vi arbetar med kvalitetsledningsystemen ISO 9001 och Kvalitetsdiplom.

Läs mer

Vi arbetar med arbetsmiljöledningsystemen ISO 45001.

Läs mer

Vi arbetar med hållbarhetsdiplomering enligt SUSAs standard för systematiskt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Vi arbetar med informationssäkerhetsledningsystemen ISO 27001.

Kontakta oss för mer information

Styrning & uppföljningEtt välfungerande ledningssystem kräver styrning av lagkrav och uppföljning av verksamheten

Lagbevakning

Att ha hålla ordning på all lagstiftning kan vara tidsödande och svårt, men det är trots allt varje företags skyldighet att vara medveten om gällande lagar för såväl miljö som arbetsmiljö. Dessutom ger det en trygghet att veta vad som gäller.

Låt våra erfarna konsulter hjälpa dig med din lagbevakning! Vi kan hjälpa till med att upprätta en relevant laglista eller sköta de regelbundna laguppdateringarna åt er. Vi kan även utvärdera er lagefterlevnad och ge förslag på förbättringsåtgärder.

Intresserad av en enkel och effektivt lagbevakningstjänst som hjälper till att hålla ordning på laguppdateringar? Läs mer om tjänsten Lagpunkten här.

Revision

Externa och interna revisioner är en viktig del i ett välfungerande ledningssystem. Revisioner ökar förståelsen för den egna verksamhet och hjälper er att utvecklas och förbättras.

Våra konsulter har lång erfarenhet och hög expertis inom revisionsförfarandet. Vi kan genomföra värdeskapande intern revisioner inom alla ledningssystem vi erbjuder tjänster inom. Vi kan även hjälpa er planera och organisera verksamhetens alla revisioner samt utbilda era medarbetare inom revisionsteknik.

Våra auktoriserade revisorer genomför även extern revisioner för ledningssystemen Miljödiplomering och Kvalitetsdiplomering.