Hållbar affärsutveckling

För att nå en hållbar utveckling måste begränsade och värdefulla naturtillgångar vårdas och bevaras och människors rättigheter måste skyddas. Företag världen över möter hela tiden ökade krav på att ta ansvar i dessa frågor, samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas. De företag som saknar aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor får det allt svårare möta förväntningar från kunder och anställda. Vi hjälper företag och organisationer att hantera dessa utmaningar och se möjligheterna genom strategisk hållbar affärsutveckling.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet inom hållbarhetsområdet och vi vill påstå att vi är unika när det kommer till att skapa strategier och genomförande av hållbarhetsarbetet på ett affärsmässigt sätt. Några av de initiativ och organisationer vi arbetar med idag är BSCI, ETI, Bra Miljöval, FSC, Svanen, Krav, bluesign, UN Global Compact, GRI, CDP och Etiska investeringar.

pexels-julia-volk-7292824[1]

Hållbara leverantörskedjor

Många företag har idag globala leverantörskedjor med komplexa strukturer som företaget självt har svårt att kontrollera. Det är ofta här verksamhetens stora påverkan på miljö och mänskliga rättigheter finns, vilket kan innebära risker som företaget behöver hantera. Transparens på området för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption krävs av bl.a. Årsredovisningslagen, UN Global Compact och ILO:s kärnkonventioner.

Vi hjälper våra kunder att göra detta arbete hanterbart genom att hjälpa er att analysera och prioritera riskerna och implementera rätt verktyg för att kontrollera, följa upp och utveckla arbetet hos leverantörerna. Detta möjliggör för verksamheten att ha en trovärdig och öppen kommunikation om utmaningarna i leverantörskedjan och hur ni valt att hantera dem.

Agenda 2030

Genomförandet av Agenda 2030 och uppnåelsen av de globala målen är avgörande för en hållbar utveckling. Vi kan hjälpa er att på ett systematiskt och konkret sätt koppla de globala målen till er verksamhet och upprätta effektiva och värdeskapande målåtgärder.

Agenda 2030 för regioner & kommuner. Vi vet att regioner och kommuner har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Därför har Sustemas konsulter varit med och utvecklat en standard som stöttar kommuner och regioner i detta viktiga och omfattande arbete. Standarden (SS 854000) är en guide som visar ett standardiserat sätt att ta sig an de globala målen. Sustemas konsulter kan hjälpa er införa standarden i er region eller kommun och på så vis utveckla och effektivisera ert arbeta med att uppnå Agenda 2030.

Vi hjälper er med

Systematisk hantering & uppföljning i leverantörsledet

Vi utför due diligence, processutveckling av hantering av leverantörskrav, leverantörsrevisioner etc. avseende leverantörers inverkan på mänskliga rättigheter och miljön.

Agenda 2030 - specialanpassat för privat & offentlig sektor

Vi erbjuder systematisk och konkret koppling av de globala målen till er verksamhet samt upprättar effektiva och värdeskapande målåtgärder.

Hållbarhetscoach - personlig rådgivning & stöttning

Vi stöttar, ger råd och agerar bollplank – både till enskilda medarbetare och hela ledningsgrupper. Allt för att ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Uppförandekod

Vi upprättar och granskar uppförandekoder, både för den egna verksamheten och era leverantörer.

Väsentlighetsanalys

Vi hjälper er prioritera och fokusera ert hållbarhetsarbete genom väsentlighetsanalyser, omvärldsanalyser och intressentdialoger.

Integrera med ledningssystem

Vi hjälper er att sömlöst integrera ert hållbarhetsarbete med verksamhetens befintliga ledningssystem.