Masteruppsats: EU Green Claims Directive och svenska små och medelstora företag

Untitled design (3)

Malin Thorslund
Rådgivare

Nyhet

2 maj 2024

Malin Thorslund, arbetar just nu deltid som konsult på Sustema medan hon skriver sin masteruppsats i miljövetenskap med inriktning på kommunikation och politik på Södertörns Högskola. Vi på Sustema är nyfikna på hur arbetet går och har ställt några frågor till Malin. 

Vad handlar uppsatsen om?

Klimatkrisen är här och dagens konsumenter efterfrågar hållbara produkter och föredrar företag som tar ansvar. Cirka 39 % av svenska små och medelstora företag arbetar nu med hållbarhet utöver lagkraven. Det ökade samhällsmedvetandet driver företag att öka sin hållbarhetskommunikation, även inom områden som marknadsföring, employee branding och PR. Tyvärr är många företags påståenden om hållbarhet svaga, vilseledande eller obefogade. För att råda bot på detta har EU infört Green Claims Directive, som reglerar hur företag får kommunicera sina miljövänliga påståenden. Målet är att underlätta för konsumenterna att fatta välgrundade köpbeslut och driva företag mot mer hållbara produkter. Små och medelstora företag står inför fler utmaningar än stora bolag när det gäller resurser för att hantera efterlevnaden av direktivet. Mitt syfte är att analysera hur kommunikationsbegränsningarna från Green Claims Directive kan påverka motivationen hos svenska små och medelstora företag att driva sitt hållbarhetsarbete.

Har du fått några spännande insikter hittills?

Jag finner processen med att skriva min uppsats lite komisk eftersom jag ständigt överraskas av vart det empiriska och teoretiska materialet leder mig. Mina insikter förändras snabbt; det jag tänkte för en månad sedan är inte detsamma som för en vecka sedan. Därför sparar jag resultaten och mina insikter tills uppsatsen är färdig. Vad jag kan dela med mig av nu är att majoriteten av de personer jag har intervjuat i studien betonar vikten av hållbarhetskommunikation för deras verksamhet.

Hur upplever du att det går att arbeta på Sustema samtidigt som att skriva examensarbetet?

Jag tycker att det har gått väldigt bra! Uppsatsskrivandet har självklart sina toppar och dalar men Sustema har varit väldigt tydliga med att min uppsats kommer först. Så om jag behöva jobba mindre under vissa perioder är det inga konstigheter. Planen är att stanna kvar på Sustema efter jag tagit examen, så därför är det i bådas intresse att jag blir färdig i tid och får till en bra uppsats. 

Kommer du dela med dig mer av dina insikter när uppsatsen är färdig?

Ja det kommer jag att göra!  Planen just nu är att hålla ett webbinarium för dem som är intresserade under hösten. Det är ju en bit fram men om man vill göra en intresseanmälan för webbinariet redan nu är det bara att fylla i formuläret med sin e-post. Så kommer mer detaljer att skickas ut när det blir mer aktuellt.