Sustema är godkända utfärdare av SUSAs nya standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Sustema är godkända utfärdare av SUSAs nya standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Malin Thorslund
Rådgivare

Nyhet

8 januari 2024

SUSA har tidigare haft två nationella standarder inom miljö och kvalitet. Den senaste tillskottet till standarderna, som fokuserar på systematiskt hållbarhetsarbete, är den mest omfattande hittills och kräver att företag tar ett holistiskt grepp om sitt hållbarhetsarbete.

Vi är stolta över att meddela att Sustemas metod för att stödja kunder att implementera ett ledningssystem i enlighet med den nya standarden nu är godkänd. Det har varit ett omfattande arbete där hela konsultgruppen har bidragit med sin samlade kunskap och erfarenhet. Efter en lång process har Sustema blivit en del av den första gruppen godkända utfärdare.

Den primära målsättningen med denna standard är att erbjuda små och medelstora företag ett kvalitetssäkrat ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete. Detta system skapar förutsättningar för att:

  • Möta omvärldens förväntningar på hållbarhetsansvar.
  • Minska risker och ta tillvara på möjligheter.
  • Bidra till företagets strategiska inriktning.

Sustemas godkännande som utfärdare av standarden markerar en viktig milstolpe i att främja och stödja hållbarhetsarbete inom olika verksamheter.

Vill ni implementera ett ledningssystem som följer standarden för systematiskt hållbarhetsarbete? Kontakta oss på Sustema så hjälper vi er!