Sustema förstärker teamet och välkomnar Carola Mattsson!

130A1990 (1)

Nyhet

4 mars 2021

Carola har en lång och bred erfarenhet inom arbete med kvalité, miljö och arbetsmiljö. Senast kommer hon från Saint-Gobain Sweden AB där hon varit QEHS Manager och Partner för flera affärsområden. Hon har tidigare även arbetat som ansvarig för produktcertifiering och för kemikaliesäkerhet inom samma företag och innan dess som produktchef och kvalitets- och miljösamordnare inom Becker Acroma. I botten har hon en civilingenjörsexamen i Kemiteknik.

 

Carola har känt till Sustema sedan länge och kände efter många år i branschen att det nu var dags att ansluta sig.

– Det som tilltalade mig med Sustema var det tydliga fokuset på systematik och hållbarhet i förening. Sedan är det även ett trevligt gäng med kunniga människor som alla har ett stort engagemang för hållbarhetsarbetet.

Just systematik ser Carola som ledord i hållbarhetsarbetet och framhäver ledningssystemets roll som en viktig framgångsfaktor.

– Gjort på rätt sätt kan ledningssystemets systematik och struktur öka tydligheten och kommunikationen i organisationen. Detta är väldigt viktigt. För att kunna utvecklas som organisation måste alla veta var man är och vart man ska för att det ska funka. Man måste kunna sin egen verksamhet, känna sin data och ha koll på vad man gör. För det är först då man kan börja förändra, förbättra och utveckla. Och hitta nya arbetssätt om man behöver det!

När ledningssystem väl är på plats så har man som organisation en bra och fast grund att stå på. Detta menar Carola öppnar upp för kreativitet i arbetet och ger utrymme att utvecklas vidare och ta tag i de roligare och mer spännande delarna av t.ex. miljöarbetet. Till den som ska komma igång med sitt hållbarhetsarbete lyfter Carola slutligen,

– Trots att hållbarhetsfrågorna är involverade i stora och ofta komplicerade och svårbegripliga samband, så är det ändå ”ganska enkelt” att jobba konkret med i sin vardagsverksamhet. Utgå från var ni är idag, bestäm er för vart ni vill – och sedan är det bara att jobba sig i den riktningen!

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till Sustema Carola och ser fram emot att ta oss an nya hållbarhetsutmaningar tillsammans!

 

..