Sustema välkomnar nya praktikanter – Ellen & Linn!

IMG_7781

Nyhet

2 september 2021

Säg hej till Ellen Söderlund och Linn Forsander – Sustemas nya praktikanter! Ellen (t.h. i bild) och Linn (t.v. i bild) har ett gemensamt intresse för hållbar utveckling och ett starkt driv att få hjälpa organisationer med deras hållbarhetsresa. I höst ser de fram emot att få vistas i en miljö omgivna av experter och bli mer erfarna kring att arbeta med hållbarhet i praktiken.  

 

Vad har ni för bakgrund? 

Ellen har en kandidatexamen i Globala studier från Göteborgs Universitet. Utbildningens fokus låg på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, varpå Ellen läste en fördjupning inom Globala utvecklingsstudier. Utöver Globala studier har hon även läst kurser i företagsekonomi och CSR. Under hösten kommer hon parallellt med praktiken att läsa en kurs i miljö- och kvalitetsrevision.  

Under utbildningen i Globala studier praktiserade Ellen på hållbarhetsavdelningen på ett av Sveriges största modeföretag. Där fick hon bland annat i uppdrag att utarbeta en levnadslönestrategi gentemot företagets leverantörer i Asien samt uppdatera företagets Uppförandekod.  

Linn studerar en master i hållbar utveckling på Uppsala universitet och SLU. Utbildningens fokus är att lära sig mer om hållbar utveckling från lokal till global nivå och att kunna problematisera och hantera komplexa frågor inom hållbarhet. Sedan tidigare har Linn en kandidatexamen i Service Management från Lunds Universitet. Utbildningen gav en bred kunskap om organisation, strategi, ekonomi, marknadsföring och ledarskap i företag där tjänster och service är viktiga.  

Under sommaren jobbade Linn på en kommun i Stockholm och bedrev ett pilotprojekt gällande matavfallssortering. Syftet var att undersöka och kartlägga hur kommunen kan hjälpa bostadsrättsföreningar att öka sin utsorteringsgrad av matavfall. 

 

Har ni en hållbarhetsfråga som ni brinner extra mycket för? 

Vi båda brinner för hållbar utveckling men om vi måste välja inriktning så dras Ellen mer mot sociala frågor och CSR, medan Linn är mer intresserad av miljöfrågor och cirkulär ekonomi. Det känns som att vi kompletterar varandra på ett bra sätt.  

 

Varför sökte ni till Sustema? 

Något som gjorde att vi fastande för Sustema var möjligheten att få följa med och lära oss av erfarna hållbarhetskonsulter samt få arbeta gentemot olika branscher och sektorer. På Sustema får vi även möjlighet att omvandla teori till praktik, vilket vi bland annat kommer få göra genom att följa med på olika revisionsuppdrag, genomföra miljödiplomeringar och arbeta med ledningssystem. Vi hoppas på en rolig och givande tid tillsammans med Sustemas konsulter och kunder. 

 

Varmt välkomna Linn och Ellen, vi ser fram emot en givande höst tillsammans!