Sustema växer med ytterligare en medarbetare – välkommen Elin!

Sustema_Elin

Nyhet

26 augusti 2020

Vi på Sustema hälsar varmt välkommen till vår nya kollega Elin!

Elin började på Sustema som praktikant hösten 2019 och har sedan dess avslutat sin master i miljövetenskap inom programmet Miljökommunikation & Management vid SLU. Utbildningen fokuserade på miljöfrågor ur kommunikationsstrategiska perspektiv och slutarbetet skrevs om intressentdialoger. I tidigare konsultuppdrag har Elin arbetat med rådgivning samt internrevison av ISO 14001-system. På Sustema kommer Elin jobba som hållbarhetskonsult inom olika uppdrag och även utveckla Sustemas  interna arbete med ledningssystem och marknadsföring.

 

“Min passion i livet är miljö- och hållbarhetsfrågor och jag lockades speciellt av Sustemas fokus på ledningssystem, där ordning och struktur i hållbarhetsarbetet möjliggör en effektivare omställning. Förutom systematik brinner jag för kommunikationens roll att främja hållbarhetsarbetet, där det är viktigt att göra det komplexa relaterbart för den enskilda medarbetaren och individen. Kommunikation, i form av tex intressentdialoger, kan även vara viktiga verktyg i utvecklingen av nödvändiga samarbeten samt ett sätt att hitta fokusområden för hållbarhetsarbetet. Det känns fantastiskt att nu vara igång och jag ser fram emot allt spännande jag kommer lära mig!” – Elin

 

Vi är väldigt glada över att ha Elin tillbaka i verksamheten och ser fram emot en utvecklande höst tillsammans!

..