Sustema växer och välkomnar Ellen Söderlund!

Nyhet

10 januari 2022

Under hösten 2021 praktiserade Ellen på Sustema och arbetade då bland annat med att utveckla och införa Uppförandekoder samt med hållbara transporter. Ellen har sedan tonåren varit volontär nationellt och internationellt och har därmed en mycket god insikt om vad som verkligen är viktigt när man arbetar med hållbarhet. Att hon dessutom genom sina universitetsstudier har goda teoretiska kunskaper gör henne till en god förstärkning för Sustema. 

 

Varför valde du att jobba på Sustema?  

 En av anledningarna till att jag sökte mig till Sustema var dess fokus på att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor. Mina praktikmånader var både roliga och lärorika, och jag fick möjlighet att växa och utmanas i många olika spännande projekt. Eftersom jag trivdes så bra med både kollegor och de kundprojekt jag fick möjlighet att driva var det en självklarhet att jag ville fortsätta arbeta på Sustema när möjligheten uppstod.

 

Vad kommer du jobba med framöver?  

– Jag kommer bland annat att fortsätta hjälpa företag och organisationer med att införa och förbättra miljöledningssystem för certifiering eller miljödiplomering. Dessutom kommer jag jobba med social hållbarhet och hållbara leverantörskedjor. Jag kommer också att ägna mig åt intern systemledning och verksamhetsutveckling på Sustema.

Jag har förstått att det ibland kan kännas komplext att arbeta med hållbarhetsfrågor. Därför vill jag hjälpa företag att konkretisera och strukturera upp deras hållbarhetsarbete, och visa på att det kan vara både lönsamt och spännande att integrera hållbarhetsfrågor i affärsidén.

 

Vilka frågor brinner du extra mycket för? 

– Jag brinner extra mycket för sociala hållbarhetsfrågor, så som leverantörsfrågor och arbetsmiljö. Jag har många år av ideellt engagemang i ryggsäcken och har bland annat volontärarbetat både i Sverige och utomlands. De erfarenheterna har präglat mig och bidragit till att jag valt ett arbete där jag kan vara med och bidra till en positiv förändring. Vidare har min kandidatutbildning i Globala studier samt kurser i CSR och företagsekonomi gett mig en god förståelse för de utmaningar som kan finnas gällande att arbeta med hållbarhet, specifikt i leverantörsledet. Jag motiveras av utmaningen och möjligheten till att tänka kreativt och hitta lösningar. 

Jag ser fram emot att få fortsätta jobba på Sustema och möjligheten att få arbeta med spännande och viktiga uppdrag!

 

Vi är mycket glada över att Ellen valt Sustema, både för våra kunders och Sustemas skull.
Varmt välkommen Ellen!