Termidor

Termidor, ett distributionsföretag inom kemibranschen, fick stöd i arbetet med en systematisk process för att säkerställa en mer hållbar leverantörskedja.

Termidors krav från stora kunder har ökat vad gäller hållbarhetsarbetet och inte minst kontollen av leverantörsledet och arbetet med att minska hållbarhetsriskerna bland leverantörerna. Sustema har stöttat Termidor i detta arbete genom att tillsammans med företaget utveckla en process för att identifiera risker och följa upp företagets viktigaste leverantörers hållbarhetsarbete.

utmaning

Kraven från stora kunder att säkerställa sin leverantörskedja och minska hållbarhetsriskerna har ökat för Termidor de senaste åren. Företaget har också känt en egen drivkraft att mer ambitiöst jobba med hållbarhetsfrågorna. Inte minst för att man ser möjligheter att vinna marknadsandelar och för att man drivs av att minska sitt eget fotavtryck.

lösning

Arbetet konkretiserades i följande fokusområden:

  • Ta fram kravdokument i form av uppförandekod

Tillsammans med Termidor utvecklades en uppförandekod (Code of Conduct) med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, korruption m.m. Koden förankrades i verksamheten och skickades ut till alla större och viktigare leverantörer samt publicerades på Termidors hemsida. 

  • Ta fram process för kommunikation av krav och uppföljning av kravefterlevnad 

I nära samarbete med Termidor identifierades en process för kommunikation av krav och uppföljning av kraven. Denna process är i linje med Sustemas 10-stegsmodell och innefattar steg som kommunikation/utbildning, självutvärdering, revision och förbättringsarbete. Processen publicerade i en intern rutin och implementerades i verksamheten.

Sustemas stöttade Termidor i deras systematiska arbete med att minska risker och jobba för en mera hållbar leverantörskedja. Med Sustemas hjälp har Termidor lyft sitt hållbarhetsarbete och förbättrat sin prestanda.

resultat

I utvärderingsverktyget EcoVadis där företags hållbarhetsarbete värderas har Termidor förbättrat sig med 24 poäng och tillhör nu de 10 % bästa företagen i sin kategori och har med detta erhållit Ecovadis silvermedalj. Kunderna har visat stor uppskattning och en av de största internationella kunderna har kontaktat Termidor och framfört beröm och är imponerade av arbetet.

Carola Mattsson
072-341 64 41
Magnus Rignell
070-606 51 35
”Vi har med hjälp av Sustema fått en mycket bättre struktur runt vårt arbete med hållbara leverantörsled och våra förbättrade resultat i utvärderingssystemet Ecovadis har gett mycket positiva reaktioner från stora kunder.”
Skärmavbild 2022-05-09 kl. 17.00.45
Ulla Westlund
VD, Termidor