Carola MattssonRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Strategisk och operativ rådgivning och coachning inom hållbarhetsområdet
  • Implementation och utveckling av ledningssystem och organisation för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  • Utveckling av processer för hållbart arbete med riskfyllda miljöer
  • Erfaren miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöchef inom kemi- och tillverkningsindustri
  • Erfaren utbildare och föreläsare

Carola arbetar som konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Senast kommer hon från Saint-Gobain Sweden AB där hon varit QEHS Manager och Partner för flera affärsområden. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för produktcertifiering och för kemikaliesäkerhet inom samma företag och tidigare som produktchef och kvalitets- och miljösamordnare inom Becker Acroma.

I botten har hon en civilingenjörsexamen i Kemiteknik som kompletterats löpande med utbildning för aktuella arbetsområden. Hon har främst varit verksam inom processindustri, med fokus på affärens långsiktiga hållbarhet genom processutveckling och förbättringsledning. Hon har lång erfarenhet från arbete med alla nivåer från företagsledning till fabriksgolv, och med alla funktioner från leverantör till kund.

contact details

072 - 341 64 41

Social Profiles