Ellinor AvsanRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Implementering av miljöledningssystem i små och medelstora företag
  • Uppföljning och revision av miljöledning och miljöprestanda enligt Svensk Miljöbas
  • Internrevision enligt ISO 9001 och 14001
  • Utbildningar i miljö, miljöledning och miljölagstiftning
  • Revision enligt Svensk Miljöbas
  • Implementera ett effektivt arbete med Agenda 2030 i regioner och kommuner

Ellinor är biolog med en magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot systemekologi, kemi och miljöjuridik. Hon har över 20 års erfarenhet av arbete som rådgivare, utbildare och revisor inom miljödiplomering, hållbar utveckling och ledningssystem. Hon har verkat inom en rad olika typer av verksamheter såsom tjänsteföretag och tillverkande företag, kommuner, regioner och myndigheter. Ellinor var Stockholms stads representant vid framtagningen av den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och varit del av denna styrelse under mer än 15 år.

Parallellt med arbetet inom Stockholms stad och Sustema har Ellinor varit politiker med en rad olika uppdrag, exempelvis ordförande i miljönämnd och ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner. Hon är ordförande i den arbetsgrupp inom Svenska institutet för standarder (SIS) som uppdaterat standarden SS 854000:2021 ” Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

contact details

076 - 050 11 91

Social Profiles