För studenter

Genomför praktik som hållbarhetskonsult på Sustema

Vi på Sustema tar regelbundet emot praktikanter. Detta är viktigt både för vår egen interna utveckling och för att stötta nästa generation av hållbarhetsexperter i deras första steg ut i arbetslivet. Vi tar oftast emot praktikanter under höstterminen och annonserar dessa platser under våren. När ansökan är öppen annonseras detta via Sustainergies, inte här på vår egen hemsida. Däremot kan det vara bra att följa oss på Linkedin för att hålla sig uppdaterad om våra nyheter och annonser.
"Sustema erbjuder en praktik där du verkligen får möjlighet att testa på konsultrollen på riktigt. Man får möjlighet att både vidareutveckla de kunskaper man har med sig från studietiden samt förtroendet och friheten att utforma praktiken utifrån sina intresseområden. Allt detta sammantaget gör praktiken både rolig och väldigt givande! "
Josephine Large
Josephine Stevens
Tidigare praktikant på Sustema

Skriv examensarbete med Sustema

Vi tycker att det är givande att arbeta med studenter på deras examensarbeten. Dock gör vi detta endast om vi har tid och ser potential att stötta studenten med det hen behöver. Vi annonserar inte ut specifika uppdrag men om du planerar att skriva ditt examensarbete är du välkommen att höra av dig till oss med frågor eller funderingar. Var gärna så konkret som möjligt om varför du tror att Sustema eller Sustemas nätverk är viktigt för dig i ditt examensarbete.