Johan Dolva TörnbergRådgivare hållbart företagande, VD & grundare

Exempel på uppdrag
  • Inhyrd miljöansvarig hos vindkraftsbolag, biogasanläggning, tryckeri, städföretag och företag i entreprenadbranschen
  • Implementering av ISO 9001, 14001, 45001, Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
  • Framtagning av webbutbildningar för bl.a. Landstinget Sörmland, Upplands-Bro kommun, Elektronikbranschen
  • Utbildningar i miljö, miljöledning och miljölagstiftning
  • Framtagning och uppdateringar av laglistor för miljö och arbetsmiljö åt många företag och branschorganisationer

Johan är biolog med en magisterexamen i miljöledning och miljörevision från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare och VD för Sustema sedan starten 2009 och har arbetat som rådgivare i hållbarhetsfrågor i  över 20 år. Johan har under dessa år arbetat med de flesta typer av organisationer, såväl med privat som offentlig sektor, både i projektform och som inhyrd hållbarhetsfunktion.

Johan har även parallellt arbetat deltid i kursledningen för magister-/masterkursen Sustainable Enterprising vid Stockholms Resilience Centre. Fritiden ägnar Johan åt skidåkning, segling och annat skärgårdsliv.

contact details

Social Profiles