Karin HansesRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Extern revisor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet
  • Inhyrd kvalitets- och hållbarhetsansvarig
  • Strategisk och operativ rådgivning inom hållbart företagande
  • Stöd vid framtagning av hållbarhetsrapport
  • Implementation och revision av ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet
  • Utbildning inom ledningssystem och revisionsmetodik för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Karin arbetar som konsult inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet vid Sustema och som underkontrakterad certifieringsrevisor för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Senast kommer hon från Anticimex där hon varit Kvalitets- och Miljöchef. Hon har tidigare arbetat som managementkonsult och konsultchef på CANEA i Stockholm och som Hållbarhetschef på Åhléns AB.  

I botten har hon en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi som kompletterats med en magisterexamen i Miljöledning och Miljörevision. Hon har även länge varit verksam inom IT-branschen med arbetsuppgifter som sträckte sig från teknik via marknadsföring, försäljning och projektledning till affärsutveckling.  

contact details

070 - 999 41 11

Social Profiles