Lennart GidlöfRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Strategisk och operativ rådgivning inom kvalitets och förbättringsarbete
  • Införa och revitalisera ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Utbildning av ledning och processägare för förvaltning och förbättring av ledningssystem
  • Utbildning av interna revisorer (grund- och vidareutbildning)
  • Revisioner och leverantörsbedömningar
  • Inhyrd som ledningssystemsansvarig

Lennart är civilingenjör med inriktning ergonomi, organisation och produktion från Luleå Tekniska Universitet med över 25 års erfarenhet av förbättringsarbete och ledningssystem. Han har en nästan oöverträffad kunskap och erfarenhet när det gäller ledningssystem baserade på olika ISO-standarder. Han är sedan 2001 aktiv i arbetet med utvecklingen av standarder och sedan 2012 ordförande för den svenska kommittén för tolkning av ISO 9001. Han har även verkat som certifieringsrevisor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Som rådgivare och konsult har han verkat inom de flesta typer av verksamheter. Allt ifrån tillverkande företag, offentliga och privata tjänsteverksamheter till myndighetsutövning. Bland annat har han verkat inom sjukvård, bygg, installation och fastighet, bemanning, bevakning och säkerhet samt inom järnväg och kärnkraft. Lennart är även en mycket uppskattad och ofta anlitad föreläsare och utbildare. Han har i över 15 år hållit utbildningar under SIS varumärke.

contact details

070 - 602 41 44

Social Profiles