Magnus RignellRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Strategisk och operativ rådgivning och coachning inom hållbarhetsområdet
  • Implementation och utveckling av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  • Utveckling av processer bland annat för hållbara leverantörskedjor
  • Inhyrd miljö-, kvalitets- och hållbarhetschef inom kommuner, transport-, kemi-, fastighetsbranschen mm.
  • Anlitad som föreläsare och utbildare

Magnus har jobbat som hållbarhets- och kvalitetschef, seniorkonsult samt kvalitets- och hållbarhetsspecialist sedan 20 år inom olika bolag med utgångspunkt i en magisterexamen inom biologi och kemi från Stockholms Universitet samt ekonomistudier. Magnus har arbetat inom hela hållbarhetsområdet inklusive miljö-, arbetsmiljö, kvalitet/processer och CSR-frågor samt ledarskaps- och chefsuppdrag.

Magnus roll i arbetet är oftast att projektleda och styra utvecklingsprojekt, agera som specialist inom miljö-, kvalitets- (ISO14001 och 9001) och hållbarhetsområdet, stöd till ledningsgrupper och revisioner i pågående och avslutade projekt. Även frekvent anlitad som föredragshållare och utbildare.

contact details

070 - 606 51 35

Social Profiles