Martin HorwitzRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Rådgivning inom hållbart företagande och CSR-strategi
  • Inhyrd i roller som CSR-ansvarig, EHS-ansvarig och KMA-ansvarig
  • Workshopledning samt utbildning inom miljö, leverantörsled,  kvalitet och arbetsmiljö
  • Implementation av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  • Revision enligt Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas och internrevision enligt ISO 14001, 9001, 45001
  • Utredning och besvarande av leverantörsbedömningar

Martin har arbetat på Sustema sen 2010 och har över 25 års samlad erfarenhet. Martin har genom åren skaffat sig gedigen kunskap inom hållbart företagande. Han har en tvärvetenskaplig Magisterexamen i Sustainable Enterprising från Stockhholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet. Martin hjälper företag med frågor som rör ledningssystem, ansvarsfulla leverantörsled och CSR. Martin är godkänd revisor för Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas samt har stor erfarenhet av att utföra värdeskapande internrevisioner.

Han hjälper företag att implementera hållbarhetsstrategier samt ledningssystem inom Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö. Några exempel på de initiativ Martin arbetar med är amfori BSCI, FairTrade, Fair for Life, KRAV, Bra Miljöval och ISOs ledningssystem. Martin har branscherfarenhet från bolag inom energi, primärproduktion, IT, teknik, byggmaterial, transport och äldreomsorg.

contact details

070 - 394 18 71

Social Profiles