Mikael KihlblomRådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Inhyrd Miljö- och kvalitetsansvarig
  • Miljöutbildning
  • Projektledning och implementering av ISO 9001 och 14001-projekt
  • Miljöutredning
  • Internrevision enligt Svensk Miljöbas och ISO 14001
  • Revision enligt Svensk Miljöbas

Mikael är civilingenjör inom Miljö- och Vattenteknik från Uppsala universitet och har jobbat med ledningssystem och miljö- och kvalitetsfrågor i omkring 15 år. Han har hjälpt många organisationer att bli diplomerade och certifierade och är en erfaren revisor. Sen 2016 är han medlem i styrelsen för Svensk Kvalitetsbas, föreningen som har tagit fram standarden för kvalitetsdiplomering. Mikael har varit inhyrd samordnare inom både miljö och kvalitet på flera organisationer och har erfarenhet av Svanen- och FSC-certifiering.

Många av hans kunder har anlitat Mikael under många år och har en mycket god relation med honom och Sustema. Han jobbar med standarderna ISO 9001, ISO 14001, Miljödiplom, Kvalitetsdiplom och arbetsmiljöfrågor. Mikael har bland annat haft uppdrag inom sjukvård, IT, verkstadsindustri och kommunala bolag.

contact details

070 - 279 90 42

Social Profiles