Sandra von Rosen Rådgivare hållbart företagande

Exempel på uppdrag
  • Implementering av ISO 14001 & ISO 9001
  • Klimatberäkningar
  • Utbildningar inom hållbarhetsområdet
  • Revision

Sandra är en driven och målinriktad person med en bred bakgrund och starka värderingar inom hållbarhet. Hennes tidigare utbildning inom Business management har lagt grunden för hennes tidigare erfarenhet där hon har beklätt ledande befattningar i flera olika branscher.

Det är hennes strävan att bedriva förändringsarbete i större skala som drev henne till att vidareutbilda sig till hållbarhetsspecialist hos Stockholms Internationella Handelsskola (SIH). Sandra brinner inte bara för att vara en del av förändringen, hon vill också vara en utbildande kraft inom hållbar affärsutveckling.

Hennes utbildning till hållbarhetsspecialist har gett kompetenser inom hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, hållbarhetsanalyser, hållbarhetskommunikation, hållbarhetsredovisning, hållbart värdeskapande, lagar och regler inom hållbarhet, projektledning inom hållbarhet, samt styrning och ledningssystem. Dessutom så genomför hon i samband med sin nuvarande föräldraledighet en utbildning till Hållbarhetscontroller.

På fritiden älskar hon att tillbringa tid utomhus med sin familj och hundar, och det finns få saker som ger henne större glädje än att bada utomhus oavsett väder.

contact details

Social Profiles