Sustema förstärker teamet

Sustema förstärker teamet

och välkomnar Karin Hanses!

Karin Hanses är Sustemas senaste tillskott. Hon är en erfaren konsult inom hållbarhet och kvalitet med bakgrund i industriell ekonomi. Karins önskan är att hjälpa verksamheter att utvecklas i en hållbar riktning där hänsyn tas till lönsamhet, effektivitet och förenklingar.

– Hållbarhet ska inte vara krångligt att arbeta med. Jag vill inte att verksamheter bara ska klara de nödvändiga kraven, utan att de också ska vilja och orka utvecklas och förbättras, berättar Karin.

Nu har Sustema ytterligare en konsult som kommer arbeta för att göra det komplicerade arbetet enkelt, för att ha en möjlighet att nå de förbättringar som eftersträvas. 

Efter 15 år på IBM tog Karin en magister i Miljö och Hållbart Företagande på Stockholms Universitet. Där träffade hon Johan Törnberg, Sustemas VD, och har därefter haft Sustema i bakhuvudet under många år.

– Jag har känt till Sustema sedan det bildades för tio år sedan och har tänkt att jag ska ansluta mig - det var bara en fråga om när. Sustema har den inriktning och samlade kompetens som passar mig.

Senast kommer Karin från sin roll som kvalitets- och miljöchef på Anticimex, där hon arbetade i fem år. Innan dess jobbade hon som konsult på Canea med liknande arbetsområden som hon har på Sustema.

De senaste årens erfarenhet har utvecklat Karin i sin roll som konsult. Genom att ha haft ägarskapet över utvecklingsprojekten i den egna verksamheten har hon fått ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare. Karin menar att när det finns mycket att göra kan man inte förvänta sig att hinna med allt på en gång. Det måste finnas en tydlig handlingsplan som sträcker sig över en längre tid för att nå resultat.

– Att ha ett ägarskap för olika frågor ger en stor belöning: man har själv drivit igenom ett arbete från ax till limpa. Det får man inte på samma sätt som konsult. Fördelen med att vara konsult är att det blir ett starkare fokus på själva leveransen. Det är två olika roller med sina för- och nackdelar. Jag tycker att omväxlingen är nyttig.

Så varför valde Karin att ansluta sig till Sustema tillslut?

– Det som är attraktivt med Sustema är att hela verksamheten genomsyras av ett hållbarhetsfokus, det är både viktigt och inspirerande för mig.

Hållbarhetsfokuset tillsammans med den centrala roll som systematik har i Sustemas metoder gör att Karin känner sig hemma i Sustemas plattform. Karin har stor erfarenhet och drivs av att förbättra verksamheter genom systematik och struktur:

– Om man vill förändra ett företag i rätt riktning måste det finnas en struktur att förankra förändringarna i. Det räcker inte med att göra ett projekt och sedan tro att förändringen ska bestå. Finns inte strukturen måste den först skapas för att förändringen ska bli levande och fortsätta utvecklas.

Kort om Karin Hanses:

  • - Civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi.
  • - Magister i Miljö och Hållbart företagande
  • - Konsult, revisor och utbildare.
  • - Tidigare anställd på IBM, Canea, Åhléns och Anticimex.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *