Kvalitet

Ett kvalitetsledningssystem är ett metodiskt arbetssätt för att se till så företaget har den struktur som krävs för att fånga upp och möta kundernas krav. Ett certifierat kvalitetsledningssystem ger din organisation ett erkännande på att ni arbetar systematiskt för att möta era kunders förväntningar och ständigt förbättrar er egen kvalitet.

Sustema har lång erfarenhet med implementering av kvalitetssystem i olika branscher. Med våra verktyg, långa erfarenhet och rådgivning hjälper vi er steg för steg på vägen mot ett komplett kvalitetsledningssystem.

pexels-cottonbro-4934672[1]

Kvalitetsledningssystem

ISO 9001

Ett kvalitetsledningssystem är ett metodiskt arbetssätt för att se till så företaget har den struktur som krävs för att fånga upp och möta kundernas krav. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning.

En certifiering enligt ISO 9001 ger ditt företag ett erkännande på att ni arbetar systematiskt för att möta era kunders förväntningar, och ständigt förbättrar er egen kvalitet.

Sustema har lång erfarenhet med implementering av kvalitetssystem i olika branscher. Med våra verktyg, vår erfarenhet och rådgivning hjälper vi er steg för steg på vägen mot ett komplett kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsdiplomering

Sustema är utfärdare av kvalitetsdiplom, i enlighet med den nya standarden från Svensk Kvalitetsbas. Föreningen Svensk Kvalitetsbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att skapa ett strukturerat kvalitetsledningssystem som kan integreras med miljöledningssystem såsom Svensk Miljöbas, ISO 14001 och EMAS för att generera såväl kvalitets- som miljövinster. Ett kvalitetsdiplomerad verksamhet har definierat sina processer, analyserat sina risker och satt mål och åtgärder för ständig förbättring.

En kvalitetsdiplomering tar ungefär halva tiden att genomföra jämfört med en ISO 9001-certifiering men ger en stor effekt i din verksamhet! Svensk Kvalitetsbas har även föreskrivits av Kammarkollegiet i flera upphandlingar. Det innebär att du kan kvalitetsdiplomera dig via Sustema för att bli en kvalificerad leverantör och öka dina chanser att få lämna anbud.

Besök Svensk Kvalitetsbas hemsida för mer information om standarden.